Latest News & Events

ACCT imekutana na Mkandarasi wa Standard Gauge kwa lengo la kushirikiana na wakandarasi wazawa

Baada ya kuona tangazo la kazi za mradi wa Standard gauge Team ya ACCT ikiongozwa na Mwenyekiti leo tumekutana na  Rahco na Mkandarasi mkuu (Yapi Merkezi) kuangalia namna ya kushirikisha makandarasi wazawa kwa kuwapa kazi ndogondogo mbalimbali katika mradi huo ili kujenga uwezo wa wazawa.

NAFASI ZA MAFUNZO KWA MAFUNDI

Chama cha Makandarasi (ACCT) kilifanya utafiti na kubaini baadhi ya mapungufu katika kandarasi za wazawa ambazo zinasababisha makandarasi hawa kushindwa kuhimili ushindani na kampuni za makandarasi kutoka nje, sababu mojawapo ni ujuzi na uelewa mdogo wa Mafundi ambao ndio watekelezaji wa kazi hizo. Mbali na kufanyakazi kwa mazoea, mafundi hawa hukosa taaluma sahihi kwenye fani yao ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi unaotakiwa ili kuhimili soko la ushindani kwani walio wengi wamejifunza kazi wakiwa site.

Study tour in FINLAND and SWEDEN

Kindly be informed that the External Affairs, Research and Development Subcommittee has organized a study tour in FINLAND and SWEDEN.

When: 24th September to 05th October
Participation Fee: USD 4,500 For Members, USD 4,800 for Non Members
Terms of Payment: 1st Installment USD 2,000 for members, USD 2,500 for Non Members - Deadline 10th August 2017
2nd Installment USD 2,500 for members, USD 2,300 for Non Members
- Deadline 15th September 2017

Coverage of participation Fee: Round Flight Ticket, Internal transport, Visa, Tour Health Insurance, Accommodation with Breakfast and Lunch.
Limit of participants: 30 participants, Program of the tour will be sent to you after when we receive it from our hosts. Register now, the first in the first considered. Confirmation will be subject to payment of 1st Installment

You are all welcome

ACCT, Together we can

AFRICAN CONSTRUCTION AND TOTALLY CONCRETE EXPO

The 5th annual African Construction and Totally Concrete Expo - Africa 's mega construction and infrastructure show and biggest gathering of 9000 qualified buyers and sellers for the entire built environment value chain. In 2017 the event features an indoor/outdoor exhibition with 6 new dedicated zones including Concrete and Cement, MEP, Surfaces and Finishes, Tools and Equipment, Digital Construction and Construction. With a robust workshop programme , the event provides FREE HOT (hands on technical) training fro professional development and skill building to Create Africa's leading event for built environment professionals.