Latest News & Events

TANGAZO! TANGAZO!

Salaams mpendwa mwanachama,
ACCT inapenda kukukaribisha kwenye mafunzo ya siku moja ya Utumiaji bora wa mfumo wa manunuzi ya umma kwa kutumia mtandao (Training on using of TANEPS system).
Lini: Ijumaah, 30 Julai 2021
Wapi: Dar es Salaam
Eneo: Kebby’s Hotel
Muda: From 9.00am- 4.00pm
Kinachoitajika: Tafadhali beba Laptop au Tablet yako
*Gharama za ushiriki*
1. Tshs. 150,000/= Mwanachama
2. Tshs. 200,000/= Kwa asiye Mwanachama
Tafadhali thibitisha ushiriki wako pamoja na kufanya malipo.
+255 762 074 441
(itasomeka Association of Citizen Contractors)
Wasiliana na: LEVINA H. MURO
Pia unaombwa kuwaalifu na kuwaalika wengine ambao si wanachama wa ACCT ambao nao watafaidika na mafunzo haya.
AHSANTE

ANNOUNCEMENT

Association of citizen contractors invites all contractors to attend a one-day Training on using of TANEPS system.
Day: Friday, 30th July, 2021
Topic: “TANEPS Training”
Time: From 9.00am- 4.00pm
Presenter: PPRA Officer
Fees: Tshs. 150,000/= (for Members)
200,000/= (non Members)
Venue: Kebby’s Hotel
Materials: Please carry out your Laptop or Tablet.
Also non Members of ACCT are welcome.
For registration and payment process, please text or call +255 762 074 441
Contact person: LEVINA H. MURO
THANKS